Self

Ing. Martin Barák

Od roku 2008 pracuji na pozici vývojáře SW ve firmě STAPRO s.r.o. Moje práce zahrnuje analýzu a programování aplikací pro zdravotnictví na různých SW platofmách. Podílím se na vývoji nemocničního informačního systému GreyFox, který je vyvíjen v prostředí PROGRESS ABL a dále na webových projektech vyvíjených v prostředí ASP.NET a MS SQL.

Mezi moje nejvýznamnější projekty patří komplexní systém plánování, objednávání a aplikace chemoterapie vyvinutý pro Masarykův onkologický ústav, který slouží nejen k aplikaci standardní léčby ale i pro vedení klinických studií nových léčebných postupů.

Další specializací v rámci hlavní pracovní činnosti je implementace elektronického podpisu (PKI) a zejména vedení elektronické zdravotnické dokumentace. V minulosti jsem navrhl také interní systém elektronického podpisu pro nemocniční informační systém, který je dosud úspěšně využíván jako bezpečnostní politika v NIS.

Jako vedlejší nezávislou činnost fotografuji na poloprofesionální úrovni. Rozsáhlejší spolupráci v rámci skupiny EDE zahrnuje dokumentace firemních akcí. Největším zákazníkem v posledních několika letech bylo české zastoupení firmy VOLVO Trucks.

Na obě moje zaměření navazuje vývoj menších webových projektů - www stránek, kde se zaměřuji více na design.

Po celou dobu od ukončení studia spolupracuji s Technickým muzeem v Brně jako experimentální metalurg a spoluorganizátor akcí při Staré Huti u Adamova. Této činnosti je věnována www stránka starahut.com, kterou provozuji od r. 2004 a která byla zařazena do WebArchivu Národní Knihovny ČR.

Předchozí zaměstnání

V letech 2001-2008 jsem pracoval ve společnosti Medicon a.s. Její divizi SW-HW v roce 2008 převzala firma STAPRO s.r.o., můj současný zaměstnavatel.

V letech 1998-2001 jsem pracoval jako IT v Masarykově onkologickém ústavu.

V letech 1997-1998 jsem pracoval jako konzultant ve firmě Netic s.r.o., náplní činnosti byla implementace slévárenského informačního systému u zákazníků. Hlavním předmětem bylo popisování výrobního postupu odlitků a odhadování pracnosti s využitím statistických metod.

V letech 1995-1997 jsem absolvoval náhradní vojenskou službu v Technickém muzeu v Brně.

Vysokoškolské studium

V letech 1990-1995 jsem vystudoval obor Slévárenská technologie a počítačová podpora výroby na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Studium jsem úspěšně ukončil státní zkouškou a byl mi přiznán titul inženýr.

Jazyky

Anglický jazyk - bezvadné porozumění odborným textům i mluvenému slovu. Četba literatury. Vzhledem k charakteru činnosti jsem dlouhodobě bez příležitosti jazyk užívat aktivně. Zkoušky: maturitní a zkouška z odborné angličtiny VUT.

Ruský jazyk - na středoškolské úrovni, bez maturity. Dlouhodobě nevyužíván.

Italský jazyk - základy - kurz v roce 1994-1995

Jsem držitel řidičského oprávnění - skupina B.

Kurzy a školení

2015 GOPAS - CorelDRAW - pokročilé techniky

2015 GOPAS - CorelDRAW - základní kurz

2015 GOPAS - Tvorba klientských skriptů v jazyce JavaScript

2013 GOPAS - Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET MVC 4

2012 GOPAS - Vývoj ASP.NET webových aplikací I

2012 GOPAS - Programování v jazyce C# - Microsoft Visual Studio 2012

2001 ClarioNet - Rozšířená správa NetWare 5

2001 ClarioNet - Systémová správa NetWare 5

1986 Krajský filmový podnik v Brně - Osvědčení o kvlifikaci promítače 16mm filmu masových organizací a závodů, oprávnění promítat na 16mm projektorech

10 let studoval kresbu a malbu u prof. Marie Helgy Heindlové. Formálně jako kurzy OKVS Brno.

Fotografuji od základní školy. (SLR a vlastní temná komora)